free simple website templates

Yeni Nesil Danışmanlık


Sürekli dolaşımda olan bilgi ve fikirlerin etkin olduğu son birkaç yılın karşımıza çıkardığı yeni ihtiyacı önce tanımladık, şimdi uzman ve deneyimli danışmanlarımızla toplumun faydasına sunuyoruz...

Geleneksel danışmanlık sistematiği, artık bir anlamda kurumsal davranış sisteminin gerektirdiği yeni nesil sürüme yükseltilmeyi beklemektedir. Peki, aslında bu ne demektir?

Günümüzde kuşaklar arasındaki fark kapanmaya başladığı anda yeniden büyük bir hızla açılmaktadır. Yıllar süren bir bilimsel çalışmanın ulaştığı sonuç, henüz ilköğretim yaşındaki çocukların hayata başlangıç yıllarındaki temel bilgi olmaktadır. Ürüne dönüşen bu bilgiler, günlük hayata temel ihtiyaçları karşılayan olmazsa olmazlar şeklinde katılmaktadır. 

Hayatın giderek daha karmaşık bileşenlerin etkisinde olması, iletişim ve teknoloji araçlarının da etkisiyle takip edilmesi bir takım güçlükleri de beraberinde getirmektedir. Bunlardan en önemli olanı ve ele alınması gereken de bu bileşenlerin birbiri arasındaki ilişkilerin ve sonuçlarının irdelenmesidir. 

Daha somut bir söylemle, kurumların beklentileri yanında, kendi çalışmalarının toplumda oluşturduğu etkilerin doğru analizi ve sonuçların gerçekçi şekilde kullanımı büyük bir sorun haline dönüşmektedir. Özellikle kamu kurumlarının, karşıladıkları ihtiyaçlar ve ürettikleri değerlerin toplum düzeyinde konumlandırılması farklı bir fikir sürecini gerektirmektedir.  

İşte tanımlamaya çalıştığımız yeni nesil danışmanlık da, kamu kurumlarının aslında vatandaşlara sunduğu ticari olmayan hizmetlerin, pazarlama ve iletişim yönetiminin ileri ve öncü bir sürümüdür. 

Kurumlara sunmakta olduğumuz bu danışmanlık içeriği, deneyimlere dayalı bir akademik altlığın uygulamalı yöntemlerini barındırmaktadır.

(c) 2018 ANTURİA  |  Web Design PROTEUS-IMC