site builder

Doğa Koruma ve Ormancılık


Doğayla aynı dili konuşan yaklaşımlar... 

İnsan ve doğanın etkin iletişimi... 

Doğayla bütünleşik yaşamanın sadece onun içinde veya onu yaşama dâhil ederek olmadığı temelinden yola çıkıyoruz. Doğanın kendi dinamiklerinin bizleri yönlendirdiği, onun akıl hocalığının kurguladığı bir dünyadayız.

Orman Mühendisliği'nin teknik olduğu kadar sosyal yönlerini de barındıran uygulamalar bizim ana yaklaşımımızdır. Bir anlamda ormancılığa bilimsel ve sosyal ar-ge sağlayan bir arka planımız var.

Kendi içerisinde multidisipliner bir yapısı olan ormancılığın yanı sıra, disiplinler arası bir kavram olan doğa koruma çalışmalarına tüm bu arka planı yansıtabilmek amacıyla şu alt servisleri sunuyoruz:

Yönetim Planları

Gelişme Planları

Alt Planlar

Eğitim ve Tanıtım

Tür İzleme

Rekreasyon

Eko Turizm


Hizmet İçi Eğitimler

Ormancılık ve Doğa Korumada İletişim Yönetimi

Çevre Etiği Eğitimleri

Ormancılık ve Doğa Korumada Medya

Yüz yüze Eğitim ve İletişim

Kitlesel Eğitim ve Görünürlük

Proje Verimlilik Analizleri


(c) 2018 ANTURİA  |  Web Design PROTEUS-IMC